За нас

СоларЕнтърпрайз ООД е Български EPC&M (Проектиране, Строителство,изграждане и Поддръжка) изпълнител на фотоволтаични проекти. Ние сме системни интегратори на поликристални, силициеви и тънкослойни модулни технологии и вносител/търговец на фотоволтаични слънчеви системи, с глобална мрежа от подизпълнители и обширно портфолио от продукти.

Нашата всеобхватна корпоративна цел е да предложим слънчева енергия на конкурентни цени в дългосрочен план и да създадем реална алтернатива на досегашните енергийни източници. Ние предлагаме гъвкави технологични решения, които са поддържани от нашата ефективна и надеждна логистична подготовка. Всичко това съчетаваме с широк спектър от консултантски услуги по отношение на системната оптимизация и финансиране под формата на интегриран пакет от услуги.

Инженерите на СоларЕнтърпрайз ООД са разработили редица соларни продукти за нуждите на всеки електро потребител.

 
Кои сме ние?

СоларЕнтърпрайз ООД е основана през 2010 г. от двама предприемачи с европейско образование и значителен опит във водещи корпоративни организации в Европа.

Мисия, визия и стойност

Нашата мисия е да интегрираме технологии за възобновяема енергия и да ги изпълняваме стъпка по стъпка с проекти, които са икономически и технологично успешни и екологично устойчиви.

Нашата визия е да направим  производство на енергия достъпно, като  допринесем за светлото бъдеще с новаторството, интегритет, сървиз, работа в екип, талант и амбиции.

Ние сме страстни борци за екологична промяна на енергийния пазар. Чрез ангажимента си създаваме стойност за нашите клиенти, партньори, служители и всички хора по света.
 

Предложение с добавена стойност

Да направим слънчевата енергия, която е ресурс за който не се дължи концесия, достъпна за всеки потребител като интегрираме устойчиво фотоволтаични енергийни решения.

Конкурентно Предимство

Бърза технологична имплементация на най-новите технологични решения, предлагани от фотоволтаичната промишленост по света