Системи за енергиен мениджмънт

СоларЕнтърпрайз ООД предлага интелигентна систена за енергиен мениджмънт на автономни системи която е съвкупност от контролер, акумулаторни батерии, инвертор и специален софтуер да следи енерго потреблението като предоставя подробен мрежов анализ на консумацията на сгради и управление на ефективността на фотоволтаичната централа.

Системите за енергиен мениджмънт са изключително атрактивни за промишлени предприятия, тъй като чрез автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението в реално време се следят всички показатели – графично и таблично. Това спомага за анализ и навременна корекция при възникнали проблеми, смущения в машини и оборудване и коригиране на автономната система.