Фотоволтаична централа село Върбово Община Руженци

  • Инсталирана мощност 92 kWp
  • Конструкция наземна  Ellon
  • Соларни панели SUNTECH 280Wp
  • Инвертори KACO Powador 12.03 TL