Фотоволтаична централа село Попинци Община Панагюрище

  • Инсталирана мощност 200 kWp
  • Конструкция ,наземна и покривна.
  • Соларни панели ET Solar 240Wp
  • Инвертори REFUSol 020k  013k