Фотоволтаична централа село Малък Извор област Хасково

  • Инсталирана мощност  200 kWp
  • Конструкция наземна
  • Соларни панели ET Solar 240 Wp
  • Инвертори REFUSol 20k и 13k