Фотоволтаична централа село Копривлен, Гоце Делчев

  • Инсталирана мощност 100.8 kWp
  • Конструкция наземна Ellon
  • Соларен панел ET Solar 240 Wp
  • Инвертор REFUSol 20 kW