Фотоволтаична централа село Денчевци община Дряново

  • Инсталирана мощност : 80 kWp
  • Конструкция статична.
  • Соларни панели Yingli YL 240P-29b 240 Wp
  • Наклон на панелите 32 градуса 
  • Инвертори REFUSol 020k SCI