Фотоволтаична централа с.Динково, община Брусарци

  • Инсталирана мощност 100.00 kWp
  • Конструкция наземна Ellon
  • Соларни панели HanWha 240 Wp поликристални
  • Инвертори REFUSol 20 kW