Фотоволтаична централа град Свиленград кв. Гарата

  • Инсталирана мощност 100,80 kWp
  • Конструкция наземна  Юпитер метал
  • Соларни панели Yingli 240 Wp
  • Инвертори REFUSol 10k