Мрежови соларни системи

Мрежовите фотоволтаични системи са свързани с електропреносната мрежа, като произведената от тях електроенергия се продава по определена тарифа на енергийното дружество.

СоларЕнтърпрайз ООД предлага изграждане на мрежови соларни системи, малки, средни и големи наземни или покривни фотоволтаични централи. Ние предлагаме пълна доставка и инсталация на соларни системи за продажба на електроенергия. Системите ще бъдат съобразени с Вашите индивидуални предпочитания и изисквания, без значение дали инсталацията включва труден терен или комплекс от променлив маршрут, ние ще интегрираме вашата PV система.

СоларЕнтърпрайз ООД използва наземни конструкции, изцяло съобразени с предлаганите от нас PV модули и инвертори. Имаме различни решения на конструкциите, което позволява адаптирането им на различни места - дори и при неравни терени.

Една добре планирана фотоволтаична система е добър и доходоносен бизнес без сериозни оперативни ангажименти. 

Мрежови соларни системи