Микросоларни системи

СоларЕнтърпрайз ООД предлага микросоларни системи за свръзване към мрежата или за директна консумация на енергията на места където няма електричество. Те са лесни за поставяне и свързване, микросоларните системи са с мощност от 250 вата до 2 киловата. Те са компактни и лесно преносими.

Микросоларни системи произвеждат електричество за директна консумация от домакинството, офис сграда, малки предприятия или за продажба към ЕРП дружеството по установения ред. Проектирани са да бъдат монтирани към фасади, плосък или скатен покрив, над прозорци, тераси, градини, навеси – местата които са огрявани от слънцето. Произвеждания ток може да бъде използван за намаляване на месечните сметки за електричество.

Към Фотоволтаичния модул се свързва микроинвертор който преобразува произведения от фотоволтаичния модул прав ток в променлив 220 V / 50 Hz. По този начин произведения от мини соларната система ток може да се използва за пълно или частично задоволяване на нуждите на електроуреди.

Микросоларни системи