Изграждане

СоларЕнтърпрайз ООД е фирма специализирана в проектиране и изграждане на наземни фотоволтаични системи от 5 kW до 5 MW, както и покривни фотоволтаични системи за дома и бизнеса от 1 kW до 1 MW .

При изготвянето на тези системи ние спазваме точно определени стъпки и методи, базирани на нашият дългогодишен опит в соларният бизнес.
Изграждането и пускането на една фотоволтаична система в експлоатация вкючва:

  • Съставяне на технически проект
  • Изграждане на носещи конструкции ( ограждане на парцела )
  • Монтаж на соларни модули
  • Изкопни работи, окабеляване и свързване на всички електрически звена
  • Тестване и пускане в експлоатация
  • Пускане на 72-часови проби при Фотоволтаични системи

 

СоларЕнтърпрайз ООД имаме право да изграждаме енергийни обекти 3-та категория и СМР - 5-та категория - Камарата на строителите в България (КСБ)

 

СоларЕнтърпрайз ООД регистрирани сме като лица имащи право да изграждат фотоволтаични системи до 30 kWp - Държавна Агенция по метрологичен и технически надзор (ДАМТН)