Инвертори

Инверторите за фотоволтаични системи се делят на два вида:

  1. Мрежови инвертори, това са инвертори който се присъединяват паралелно към електрическата мрежа.
    • Многофазни стрингови инвертори
    • Трифазни инвертори
    • Централни инвертори
  2. Автономни инвертори, който работят посредством батерии и са за автономни соларни системи.
    • Възможност за консумиране на произведената енергия, както и зареждане на акумулаторни батерии.

 

СоларЕнтърпрайз ООД е основен представител на водещите фирми Huawei Technologies Co. Ltd. и Growatt New Energy Technology Co. Ltd. за България.

Продуктите на  Huawei Technologies Co. Ltd. са интелигентни, лесни за експлоатация и поддръжка. Инверторите използват три нива на топология и доставят максимална ефективност на 98,7%, използват естествено охлаждане и са за дългосрочни външни приложения. Фирмата предлага мрежови инвертори, автономни инвертори и интелигентна мониторингова систена. СоларЕнтърпрайз ООД е сервизен партньор на Huawei Technologies Co. Ltd. Нашият екип е преминал през всички нива на обучения.

Huawei Technologies Co. Ltd.

 

GROWATT  NEW ENERGY TECHNOLOGY Co. Ltd. е създадена през 2010 г. като се фокусира върху предоставянето на соларни инвертори във всички сегменти и системни решения за глобалният пазар. До сега Growatt New Energy Technology Co. Ltd. е достигнал 2,7 GW инсталирана мощност в света, известен като световен лидер в производството на рентабилни соларни инвертори с висока ефективност. СоларЕнтърпрайз ООД е основен партньор на Growatt New Energy Technology Co. Ltd.

GROWATT  NEW ENERGY TECHNOLOGY Co. Ltd.

 

СоларЕнтърпрайз ООД е под влиянието на квалифицирани и опитни инженери, които разработват и след това внедряват системите. Нашите инженери са информирани за всички новости в индустрията и се стараят да ги прилагат в нашите системи. Ние предлагаме само най-ново поколение продукти