Инженеринг

СоларЕнтърпрайз ООД предлага на своите клиенти пълна проектантска услуга, за която се изискват сложни технически и икономически концепции за постигане на оптимален дизайн на слънчевата централа, за да се гарантира най-висока доходност. Нашият проектантски екип работи в тясно сътрудничество с клиентите си за намиране на оптимални решения, които ще бъдат идеално адаптирани на място. Проект мениджър ще бъде назначен за подкрепа на клиента във всички технически и търговски дела от първа стъпка до включване в мрежата.

Ние съветваме всяка система да бъде планирана и проектирана поотделно, така ние можем да гарантираме безпроблемна инсталация, последователност, висока ефективност и крайна удовлетвореност на клиента.

СоларЕнтърпрайз ООД проектира фотоволтаични централи повече от 10 години. Ние сме една от първата компания занимаващи се с Фотоволтаични централи на територията на България. Много е важно, когато се проектира даден проект, да се намери най-доброто оптимално решение за вашите нужди, изисквания по отношение на крайният продукт и съобразено с вашият бюджет.

Проектирането включва:

• Технологичен проект
• Архитектурен проект
• Електро проект
• Конструктивен проект
• ПБЗ и ПБ
• Геодезия
• Мониторинг и Контрол
• Гръмозащита
• Травопост
• Ел. Трасе
• Слаботокови инсталации

При автономните соларни системи, не се изисква проект, който да се представя пред общината, ние ще изготвим само работен проект за изграждане на системата съгласно Вашите нужди и потребление. Важно за автономните соларни системи да бъдат правилно оразмерени спрямо Вашето потребление.

При мрежовите фотоволтаични системи до 30 kWp е необходимо конструктивно становище и проект част Електрическа – съгласно чл.147,ал. 1 и ал. 2 на ЗУТ.
 

При мрежови фотоволтаични системи над 30 kWp – се изготвя инвестиционен проект, състоящ се от следните части: Електрическа, Конструктивна, Геодезия, Архитектура, План за безопасност и здраве и Пожаробезопасност.