Фотоволтаичен паркинг

Фотоволтаичен паркинг

СоларЕнтърпрайз ООД предлага Фотоволтаична паркинг система  за защита на транспортни средства от атмосферни условиясъчетано с производство на електроенергия от слънчевата радиaция. Конструкцията е предвидена и оразмерена да издържа натоварванията предизвикани от снежните маси и вятърния поток, а също така се съобразява с мястото на изграждане, когато трябва да се постигнат индивидуални решения. Естественият наклон на генераторната част съчетава улеснено самопочистване и един по-оптимален добив, който може да бъде изплолзван както за удовлетворяване на потребността от локално захранване, така и за подаването му към електроразпределителната мрежа с цел продажба.

Соларният паркинг осигурява независимо електрозахранване чрез добив на 100% зелена енергия. Дългият му експлотационен живот / минимум 25-30 год./ и липсата на допълнителни консумативи при функционирането му го правят напълно подходящ за всякакъв вид превозни средства, както и за постигане на една частична/пълна автономност и енергийна ефективност за дома, офиса, вилата.