Автономни соларни системи

Автономна соларна система

Автономна соларна система

Автономните соларни системи, които СоларЕнтърпрайз ООД предлага могат да бъдат наземни или покривни, свързани към мрежата или напълно независими.

Една автономна соларна система се  състои от соларни модули, автономен инвертор и акумулаторен блок в който се съхранява произведената енергия от соларните панели. По този начин енергията може да се използва в случай когато няма енергийна мрежа или искате да си използвате собтвената произведена енергия.

Най-използваните автономни системи са за инсталирана мощност от 1 kWp, 3 kWp , 5 kWp и 10 kWp.

Aвтономна система от 1 kWp включва 

  • 4 бр. Фотоволтаични панела по 250 Wp
  • 1 бр. Инвертор 24V 1200VA  КПД: 94% изх.напрежение 230 Vac
  • 1 бр. Соларен контролер 12/24 V 40 A
  • 6 бр. Акумулаторни батерии, специално разработени за циклична работа  8V  170Ah

Автономна соларна система

В  зависимост от това дали системата ще бъде на земя или покрив, се монтира конструкция спрямо терена ( наземен или покривен )

  • Соларен кабел 4 мм ( дължината се определя спрямо терена )
  • Табло събирателно със постоянна токова защита от пренапрежение, предпазители със стопяема вложка и клеми.
  • Заземителна инсталация ( заземителни колове, шини, заземителни клеми )
  • Монтажни материали : кабелен канал, PVC тръби ,кабелни превръзки, конектори, винтове, гайки, шайби, дюбели, стойки за инвертора и др.