Начало

Добре дошли в портала на Солар Ентърпрайз ООД

Нашата компания е една от първите български EPC&M (Проектиране, Строителство, Изграждане и Поддръжка) изпълнители на фотоволтаични проекти. Ние сме системни интегратори на поликристални, силициеви и тънкослойни модулни технологии и вносител / доставчик на фотоволтаични слънчеви системи, с глобална мрежа от подизпълнители и обширно портфолио от продукти.

Солар Ентърпрайз ООД предлага пълна гама от услуги за изграждане на фотоволтаични системи, от първоначална консултация до включване в електроразпределителната мрежа. Ние предлагаме редица соларни решения за вашите нужди.


Солар Ентърпрайз ООД изпълнява проект BG16RFOP002-1.002-0196-C01: Разработване на “Модулен фотоволтаичен и вятърен генератор за захранване на улично осветление в паралел с електрическата мрежа в едно с изход за зарядно устройство на 220 V, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА:

Дата на стартиране: 11.05.2017 год.

Дата на приключване: 11.02.2019 год.

Статус на изпълнение на договора: в процес на изпълнение.

Място на изпълнение на проекта: България, гр. Плевен.

ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА:

В резултат от успешното изпълнение на проекта ще се разработи продуктова иновация: “Модулен фотоволтаичен и вятърен генератор за захранване на улично осветление в паралел с електрическата мрежа в едно с изход за зарядно устройство на 220 V”.

Основна задача, която ще се постигне при изпълнение на проектното предложение е да се преодолеят недостатъците на досега известните модулни системи и да се създаде модулен фотоволтаичен генератор за захранване на улично осветление в паралел с електрическата мрежа като се избягва инсталиране на батерия и се запази вида на собствено призводство чрез фотоволтаичен генератор.

ЦЕЛИ:

Разработване на иновативен продукт: “Модулен фотоволтаичен и вятърен генератор за захранване на улично осветление в паралел с електрическата мрежа в едно с изход за зарядно устройство на 220 V” с висока добавена стойност и уникални технически предимства, които са предпоставка за значителна пазарна реализация.

РЕЗУЛТАТИ:

Очакваните резултати от реализирането на проекта са: създаване на действащ прототип на иновативен “Модулен фотоволтаичен и вятърен генератор за захранване на улично осветление в паралел с електрическата мрежа в едно с изход за зарядно устройство на 220 V”.

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ:

Обща стойност на проекта: 434 278.25 лв.

Безвъзмездна финансова помощ: 390 850.42 лв.

ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕС:

ЕФРР: 332 222.86 лв.

Национално финансиране: 58 627.56 лв.